Tuesday, August 5, 2014

Zorg en ICT in Jaarbeurs

25 maart 2014 was weer de jaarlijkse beurs van Zorg & ICT.
Algemene indrukken: Iets rustiger dan vorige jaren. Vorige jaren was er blijkbaar in de zorg grote behoefte om zich te orienteren op investeringen in ICT. Ik denk, dat de kaarten nu zijn geschud. Ziekenhuizen en andere partijen hebben hun keuzes gemaakt voor een Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) of aangaande patientendossiers en gegevensuitwisseling. Er wordt nu trouwens gesproken over EPD/ECD, waarbij de laatste drie letters erbij zijn gekomen. Die staan voor elektronisch client dossier; dat is meer van toepassing voor verpleeghuizen en dergelijke. Er zijn geen grotere partijen, die presentaties geven in het seminarprogramma. Er zijn wel kleinere spelers, die overigens volle sessies trekken, want net als ik willen de mensen iets horen en niet doelloos wat rondlopen op de grote beursvloeren.
Er zijn ook nieuwe trends: e-health (hype) en bigdata (zal doorzetten). Bij het eerste wordt allerlei elektronica/ gadgets op en in het lijf gepositioneerd om je toestand voortdurend te monitoren. Volgens mij is dat in het huidige tijdsgewricht een nutteloze hype. Wat wel toekomst heeft is Big Data. Hoewel de kreet nu te pas en te onpas wordt gebruikt, is het verbluffend welke nuttige informatie met goede technologie te destilleren is uit de meest diffuse dataverzamelingen. (Verschillende applicaties, verschillende gegevensdragers en apparaten, verschillende branches.) Behalve superieure technologie zijn hiervoor echter volgens mij ook zeer intelligente onderzoekers nodig en dat lijkt mij de zwakke plek in deze ontwikkeling.
In Zorgmagazines vind je overzichten van de keuzes, die gemaakt zijn voor Zissen. Vorig jaar was het rustig nu kun je spreken van een doorbraak. De kaarten zijn geschud. Sommige gevestigde leveranciers verliezen flink en nieuwe zijn doorgebroken. Een leverancier als Chipsoft handhaaft zich in al dat geweld; die hebben blijkbaar met goede produkten en ondersteuning vertrouwen bij de klanten.
Ik was bij een presentatie van IBM. Zij inventariseren netjes alle kansen in de zorg zonder iets te zeggen over de techniek die ze daarvoor kunnen aanreiken. Ongetwijfeld hebben ze krachtige zoekmachines, maar welke interface heb je dan om onderzoekers te helpen hun vraag te formuleren of hun opdracht aan de zoekmachines te geven? Typisch een grote speler, die onvoldoende in de materie en in het vakgebied zit om echt zinvolle toepassingen aan te bieden.
De Zorg zal in de komende jaren een formidabel toepassingsgebied blijven voor ICT. Maar alleen zinvolle toepassingen zullen het redden. Wat dat betreft is het goed, dat de krappe budgetten een rem blijven op het investeren in fantasieprojecten.