Monday, May 28, 2007

Ervaringen met Postmerger Integration (m.n. de integratie van ICT)

Na 3 jaar betrokkenheid bij de postfusie-integratie van UWV zie ik interessante parallellen met een andere integratie (AMEV Verzekeringen en Stad Rotterdam Verzekeringen) die ik van nabij leerde kennen.

In deze gevallen is sprake van fuserende bedrijven die met dezelfde produkten dezelfde markt bedienen. Hun geautomatiseerde systemen moeten dus ongeveer hetzelfde doen.
Bij een fusie van vergelijkbare bedrijven zijn er t.a.v. de ICT-systemen twee voor de hand liggende keuzes.
a. Het systeem van één fusiepartner wordt ook ingevoerd bij de andere partners. Het criterium voor deze keuze zou moeten zijn de kwaliteit van het systeem. Maar het zal geen verbazing wekken, dat de machtsbalans binnen het gefuseerde bedrijf grote invloed heeft op deze keuze.
b. Er wordt gekozen voor nieuwbouw van systeem. De reden voor deze keuze kan zijn, dat de oude systemen niet worden gewaardeerd en dat de fusie een goed moment is om vernieuwing door te voeren. De reden kan ook zijn, dat de keuze voor één van de bestaande systemen politiek te gevoelig ligt.

Achtereenvolgens zal ik mijn observaties bij Fortis ASR en bij UWV beschrijven.

In 1997 nam Fortis de ASR-verzekeringsgroep over (Amersfoortsche Verzekeringen, Stad Rotterdam en Woudsend Verzekeringen). Fortis voegde AMEV Verzekeringen en ASR samen tot één verzekeringsgroep. Het kleinere ASR kreeg daarbij in eerste instantie de leiding en besloot de ICT-systemen van AMEV te negeren en nieuwbouw te plegen. Deze nieuwbouw zou na afronding de verzekeringsportefeuilles van AMEV en ASR in zich opnemen. Zeven jaar later, in 2004, en vele euro’s later werd deze nieuwbouw-operatie gestopt om alsnog te kiezen voor de opname van alle verzekeringsportefeuilles in de oude systemen van AMEV.
Aanvankelijk koos men dus voor bovengenoemde keuze b), later ging men alsnog over op keuze a).

In 2002 werden 5 UVI’s (Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid) samengevoegd tot UWV. Deze UVI’s voerden de WW, de WAO en de Ziektewet uit voor verschillende sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven. (Cadans voor de zorg en detailhandel, SFB voor de bouw, GUO voor de landbouw, USZO voor de ambtenaren en GAK voor de overige sectoren).
Bij UWV werden zowel keuze a) als keuze b) ingezet. Voor de claimsystemen van WW en WAO kwam er een zogenaamde convergentiestrategie. Zo zouden de 5 systemen voor WW en WAO stap voor stap worden teruggebracht naar uiteindelijk 1 van de bestaande systemen. In 2007 zijn er nog 3 (GAK, USZO, SFB)en vervolgstappen worden gepland.
Voor de Werkgeversadministraties werd gekozen voor nieuwbouw. Het nieuwe systeem Polis wordt beheerd door UWV maar ook gebruikt door de Belastingdienst, die de premieheffingstaken heeft overgenomen van UWV.
Het nieuwe Polissysteem is in de loop van 2006 te laat opgeleverd en bezweek onmiddellijk onder een te grote complexiteit. Ter wille van de continuiteit van de business worden de business-operaties uitgevoerd door eenvoudigere fallbackvarianten en door de oude systemen.

Conclusies: De nieuwbouwvariant is bij Fortis ASR mislukt, waarna alsnog werd teruggeschakeld naar keuze a). Een langdurig en kostbaar traject.
Bij UWV zijn beide varianten gekozen. Beide hebben voortgang geboekt, maar beide hebben veel tijd en gekost zonder al volledig gereed te zijn gekomen.Waarbij aangetekend kan worden, dat de nieuwbouw de grootste businessrisico's heeft opgeleverd.

Zowel bij UWV als bij Fortis ASR heeft men ervaren, dat te optimistische nieuwbouw grote risico’s oplevert. Dankzij oude systemen en terugvalsystemen werden deze risico’s beheerst, zodat de minder geslaagde nieuwbouw de continuiteit van de business niet kon bedreigen.

Monday, May 7, 2007

Leren werken met de netwerktool LinkedIn

In 2005 werd ik door collega Henk Kuiper geattendeerd op LinkedIn en door hem uitgenodigd in zijn LinkedIn-netwerk. Daarna heb ik zelf een aantal 'contacten' opgebouwd alvorens ik vanwege drukte en andere interesses een lange periode inactief was op LinkedIn.

In april 2007 nam ik na afronding van een opdracht een aantal weken tijd om mijn netwerk op LinkedIn te heractiveren. Intussen besef ik, dat het de nodige tijd kost om LinkedIn te leren kennen en te leren waarderen.
In de afgelopen periode heb ik het aantal contacten op LinkedIn vergroot naar 40+. Sommige nieuwe contacten waren reeds bekend met LinkedIn, maar anderen weer helemaal niet. In deze posting wil ik met nieuwe LinkedIn-contacten een aantal ervaringen delen en hen attenderen op nuttige artikelen over LinkedIn. Dit kan voor ieder in de toekomst voordeel opleveren. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd, dat mechanismen als LinkedIn in de toekomst voor mensen (als professional en als privé persoon) nuttige hulpmiddelen zijn in de "connected world".

Wat is het nut van LinkedIn voor een professional?
Het valt mij op, dat de meeste successen van deze tool worden gemeld voor werving, maar volgens mij zijn er ook grote mogelijkheden voor kennisuitwisseling in selecte doelgroepen. Dat wordt ondersteund door een nieuwere functionaliteit van LinkedIn, namelijk de functie Questions & Answers. Een gebruiker vroeg langs die weg hoe anderen over LinkedIn dachten en kreeg daarop louter enthousiaste reacties.

Hoe kun je jouw eigen netwerk opbouwen?
1. Je begint met het inbrengen van je eigen directe contacten. Weliswaar heb je deze mensen al in je mobiel en je actieve mailijst, maar het kan geen kwaad om ze overzichtelijk te registreren. Je kunt ze dan wanneer nodig vanuit LinkedIn benaderen met een vraag of een opmerking. Ik kreeg onlangs in het samenwerkingsverband Aimpact de vraag of ik een projectmanager kende, die op korte termijn beschikbaar was. Ik zette de vraag in LinkedIn in een mailtje, klikte een tiental contacten aan en kreeg verrassend goede response.
2. Oude contacten: Mij gebeurt het helaas, dat goede contacten na wisseling van werkomgeving in de loop van de tijd verdampen. Dat is jammer en ik vind het uitermate waardevol om via LinkedIn deze contacten levend te houden. Dat kan door af en toe vragen en informatie uit te wisselen. Als die oude contacten hun profile bijhouden, krijg je ook gemeld, dat ze van rol zijn gewisseld of dat ze nieuwe contacten aan hun netwerk hebben toegevoegd.
3. Via LinkedIn dienen zich nieuwe contacten aan. LinkedIn leest in de profiles welke opleidingen je hebt gevolgd en bij welke bedrijven je actief bent geweest. Je wordt dan geattendeerd op 'former classmates' en 'former colleagues' en die kun je uitnodigen voor je netwerk. Omgekeerd wordt je uitgenodigd door mensen die jou vanuit de historie (menen te) kennen. Veel van de personen ken je niet persoonlijk, maar er kunnen zich interessante contacten aandienen. Voor mij zijn dat bijvoorbeeld mensen, die actief nieuwe manieren van werken en communiceren via internet propageren, maar ook mensen met ervaring en kennis in financiële dienstverlening en overheid.

Overigens is het niet zo, dat iedereen nu inzicht heeft in je netwerk. In mijn geval kunnen alleen de huidige 41 contacten zien, welke 41 personen deel uitmaken van mijn netwerk. Ook dat zou ik nog kunnen afschermen, maar daarmee zou ik het kind met het badwater weggooien.

Handleidingen voor het gebruik van LinkedIn worden door enthousiaste gebruikers aangeboden. Ik vond er één in het engels; en zelfs één in het nederlands.
Zelf voeg ik nog twee tips toe voor het gebruik van LinkedIn:
1. Klik op de homepage de tab Answers. Aan de linkerkant onder Browse worden de vragen en antwoorden gerubriceerd in vakdomeinen, maar ook in een domein "Using LinkedIn". Je vindt daar interessante informatie.
2. Bij het invullen van je profiel expliciet de organisaties benoemen, waarbij je betrokken bent geweest. LinkedIn leest dat en doet er wat mee. Ik had al langer in mijn profiel een opdracht bij Rabotrust genoteerd. Op zeker moment heb ik dat gewijzigd in Rabobank. Daarna kreeg ik van LinkedIn een lijstje met 50 'former colleagues at Rabobank', die in LinkedIn participeren. Kan zo maar zijn, dat daar iemand bij zit die je kent of graag wilt leren kennen. Je kunt dus bewust 'keywords' inzetten.

Andere links met commentaren op LinkedIn:
vooral recruiting? ;
Volgens PC Magazine in april de site van de maand;
een pressrelease van LinkedIn;

Mail of bel mij gerust als je vragen of opmerkingen hebt n.a.v. dit stukje.