Saturday, September 13, 2008

Een markt voor seniors (3)

Na onze eerste verkenningen (zie postings van 1/9/08 en 21/6/08) kwamen we als initiatiefnemers van OGG Seniors bijeen op één van de vestigingen van de Oude Gracht Groep, namelijk op de Joris van den Berghweg in Amsterdam. Daar is een bedrijvengebouw gehuisvest in een oud munitiedepot. (Voor andere gelegenheden was ik ooit in de oude Caballerofabriek in Den Haag en in een oude fabriek aan het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht, industriële monumenten die zijn omgevormd tot kantoren. Stimulerende omgevingen, waarin jonge, kleine ondernemingen gezamenlijk kantooruimte hebben in oude rustieke gebouwen.)

We spraken over de contouren van een businessplan, maar het was vooral een grote stap vooruit, dat we de toekomstige activiteiten kunnen inbedden in een aantal bestaande activiteiten van de Oude Gracht Groep. Voor een groepje Seniors is het onmogelijk om alle benodigde activiteiten zelfstandig te realiseren. In de nu getekende contekst (zie bijgaande illustratie) kunnen zij zich concentreren op hun kerncompetentie: het aanbieden van gelouterde ervaring als manager.
Volgens mij biedt deze inbedding de mogelijkheid om minder tijd te besteden aan naar binnen gerichte activiteiten zoals administratie, afspraken, procedures etc. Want doorslaggevend zal toch zijn, dat we contact kunnen maken met de markt. We hebben al gesproken over een kennismakingsartikel in VOZ Magazine, het kwalitatief sterke magazine, dat op initiatief van de Oude Gracht Groep wordt verzonden aan relaties in de Zorgmarkt.
Het valt me op, dat steeds meer geluiden worden gehoord, hoe oudere, ervaren professionals worden gezocht voor een inzet. Onlangs schreef Computable dat 50+ ICT'ers probleemloos worden ingezet. Logisch, want de markten waar capaciteit het meest knellend is, zullen als eerste oude dogma's negeren.
En op 25 september schreef het AD een artikel met de treffende kop "Run op 65+ uitzendbureaus." Citaat daaruit: "Dit komt ondermeer doordat het voor werkgevers aantrekkelijker is om ouder personeel via een uitzendbureau in te schakelen."
De uitdaging voor OGG Seniors zal zijn om een marktniche te ontginnen voor de inzet van ervaren managers voor interimklussen.

Friday, September 12, 2008

BICC, een aansprekend concept

Ordina beheert het Datawarehouse, dat UWV en Belastingdienst hebben laten ontwikkelen om de kwaliteit in Loonaangiften te volgen en daarover intern en extern te kunnen rapporteren. Vanuit dat contact werd ik uitgenodigd voor het Ordina Open, Nederland’s tennistoernooi op gras in Rosmalen. Er was ook een inhoudelijk programma, waar het concept Business Intelligence Competence Center werd toegelicht. Hoewel ik verhinderd was om de dag bij te wonen, heb ik mij wel weer verdiept in artikelen over het BICC. Ik vind dat eigenlijk een zeer aansprekend concept.

Op 6 augustus 2007 heb ik op mijn weblog een posting gezet, genaamd “Datawarehouse in stilte geboren”. Ik concludeerde daar, dat we bij UWV een datawarehouse hadden gecreëerd zonder dat te weten. Het enige doel was om fouten in de loonaangiften te analyseren en terug te koppelen naar de aanleveraars. Toen al gaf ik aan, dat de uitdaging was om business intelligence vragen in de business te signaleren en die in het datawarehouse onder te brengen.
Kleine stapjes op die weg worden gezet, maar over het algemeen is de vraag naar management informatie nog steeds reactief en ongearticuleerd.

Gestructureerd de mogelijkheden onderzoeken en exploreren gebeurt niet; en dat zou juist de boodschap zijn van het BICC, het Business Intelligence Competence Center.
Sterker nog: Ten aanzien van voornoemd datawarehouse wordt zelfs de roep gehoord om het datawarehouse weg te gooien, omdat het zoveel terabytes gebruikt! Dat zou de de businessfilosofie worden als IT-theoretici hun zin krijgen: terabytes besparen in plaats van businessmogelijkheden exploreren!

Ik heb eens opgezocht wat Cognos, SAS en andere relevante partijen zeggen over een BICC. Een interessante definitie is die van Cognos: “An organizational structure that groups people with interrelated disciplines, domains of knowledge, experiences and skills, for the purpose of promoting expertise throughout an organization.”
En een behartenswaardige opmerking van SAS: “A lack of strategy will result in inconsistent BI deployments.”
Over de samenstelling van het CC is er in alle gevonden literatuur consensus:
- Businessvertegenwoordigers met kennis van de processen en contacten in de business.
- Technische specialisten met kennis van BI-tools en –methoden.
- Analisten (begrip van analyse, statistiek, rapportage) die de cijfers begrijpen en interpreteren om zo de informatiewaarde te maximaliseren.
Ik zag dat in de praktijk bij UWV en BD ook zo functioneren. Maar volgens het BICC-gedachtengoed zou je die samenwerking beter moeten formaliseren qua organisatie en qua lange termijn planning. (Denk aan de voornoemde stelling van SAS: Gebrek aan strategy zal leiden tot inconsistente resultaten bij het bereiken van een noodzakelijk niveau van management informatie.)
Maar voordat een verdere formalisering van een BICC aan de orde is, zal de bewustwording moeten groeien, dat het niveau van management informatie moet worden verhoogd en dat daarvoor een gestructureerde vernieuwende aanpak nodig is.

Monday, September 1, 2008

Een markt voor seniors (2)

Op 9 juli 2008 was het zover. Met een aantal gelijkgestemden en oude vriend Herman van de Oude Gracht Groep spraken we over het onderwerp, dat ik op 21 juni j.l. beschreef in mijn weblog. Het etentje was heel gezellig en daarmee was de eerste helft van onze doelstelling al behaald. Ten aanzien van de inhoud lijken we ook een gemeenschappelijk beeld te krijgen. Herman gaf voorbeelden van situaties in de Zorg en in het Hoger Onderwijs, waar inhoudelijke specialisten veel baat kunnen hebben van de ondersteuning (tijdelijk en in deeltijd) van ervaren managers. We hebben dus afgesproken om deze visie op te schrijven in een businessplan en dan in september ten kantore van de Oude Gracht Groep te bezien of daarmee een vervolgstap kan worden gemaakt.

Als ik onderzoek of er vergelijkbare initiatieven zijn, dan vind ik die niet. Via de url's
http://www.stichtingwise.nl/
en
http://www.seniorstart.org/
bijvoorbeeld proef ik veel meer de insteek: 'Hoe houden we oudere medewerkers aan het werk?' en 'Hoe kunnen we gebruik blijven maken van hun kennis?'. Volgens mijn interpretatie gaat het dan om het continueren van dienstverbanden. Onze groep zoekt dat juist niet, maar wil op tijdelijke basis optreden, op een vergelijkbare wijze als nu de markten functioneren voor externe ICT'ers, organisatieadviseurs en interimmanagers.
Intussen heb ik al veel senioren gesproken, die of al uit dienst zijn of tegen het einde van hun dienstverband aanlopen. Die hebben veel belangstelling en ik blijf ze informeren over de voortgang van onderhavig initiatief.
Een obstakel kan het worden, dat veel uit dienst getreden senioren beperkingen kregen opgelegd voor de 'bijverdienste', die ze mogen hebben. Maar laten we in eerste instantie zoeken naar de mogelijkheden en de beperkingen later verder onderzoeken.

Reacties van personen, die ik ter informatie deze link toe stuur, worden erg op prijs gesteld. Niet alleen om het idee inhoudelijk te ontwikkelen, maar ook om te peilen of dit initiatief als nuttig en haalbaar wordt beoordeeld.