Saturday, July 13, 2013

ICT in de Zorg

Bij de beurs Zorg&ICT in maart 2013 blijkt, dat elektronische patientendossiers hun opmars voortzetten. Het is ook ondenkbaar, dat zonder dit fenomeen de zorg in Nederland ooit efficienter en effectiever kan worden. De afgelopen jaren heb ik enige keren geblogged over het EPD. Over het onvermijdelijke voortschrijden van deze ontwikkeling en over emotionele weerstanden die het oproept. Er was zelfs een politica in de Eerste Kamer, die oprecht meent, dat informatie-uitwisseling tussen behandelaars gewoon kan door een telefoontje of een briefje. Iemand die geen flauw benul heeft van de massaliteit en de werkdruk in zorgprocessen.
Ik nam kennis van de nieuwste systemen van marktleider Chipsoft voor de automatisering in ziekenhuizen. De EPD' s van ziekenhuizen hebben intussen een indrukwekkende functionaliteit. Hoe dat zich verhoudt tot LSP, het landelijk uitwisselen van patienteninformatie, is mij niet bekend. Het zou wel eens kunnen, dat ziekenhuizen intern heel goed geequipeerd zijn, maar dat het uitwisselen met zorgverleners buiten een ziekenhuis moeilijker is.
Chipsoft is genomineerd voor de innovatieprijs van de genoemde zorgbeurs: http://www.zorg-en-ict.nl/nl-NL/Exposant/Beursinformatie/Award.aspx
Ik zag op het net, dat zij niet hebben gewonnen, maar dat ze wel de publieksprijs van de beurs hebben gewonnen. Met de zogenaamde Zorgprofielen krijgt een patient een eigen website voor zijn zorgvragen. De gegevens kan er gegevens over zijn aandoening vastleggen en contact zoeken met lotgenoten. De zorgprofielen zijn naadloos geintegreerd in het zorginformatiesysteem van de zorgverlener.
Al langer is er sprake van Personal Health Vaults, zoals aangeboden door onder andere Google en Microsoft. De zorgprofielen lijken daar een beetje op. EPD' s van zorgverleners hebben als 'nadeel', dat de patient het dossier niet controleert en vaak zelfs geen inzage heeft. Personal Health Vaults hebben als nadeel, dat ze niet direct worden gevoed door de informatie die zorgverleners vastleggen. De genoemde zorgprofielen zijn weliswaar geintegreerd met het zorginformatiesysteem van de zorgverlener, maar missen weer de directe voeding van andere zorgverleners.
Ik nam op de beurs kennis van de stand van zaken van HL7, de standaardisatie beweging voor zorginformatie en krijg de indruk, dat de standaardisatie ver is voortgeschreden en ook helpt bij het verbeteren van zorgautomatisering. Sta er wel verstand van, hoe ingewikkeld die standaardisatie-organisaties op zeker moment worden. Het duizelt je van de modellen, die worden ontwikkeld.