Wednesday, February 24, 2010

Veelbelovende pakketsoftware voor levensverzekeringen

Pakketsoftware in Verzekeringsland heeft mij altijd geboeid. Zie ook mijn posting van 11 februari 2009. Vaak eindigt de belofte van de pakketsoftware in teleurstelling: niet ingeloste beloften, kostenoverschrijdingen en beëindiging van het onvoltooide project.
Pakketten lijken een aantrekkelijke optie want in principe zijn verzekeringsprodukten overal in de kern hetzelfde. In ieder geval bevatten ze dezelfde kerngegevens en hebben ze dezelfde kernprocessen. Maar ‘the devil is in the details’. Pakketten konden het niet waarmaken.
En bovendien werden pakketten telkens verrast door nieuwe technologie. Bij iedere technologyshift viel een generatie pakketleveranciers om.

Ik was op bezoek bij een bevriende actuaris, die na jarenlange ervaring bij verzekeraars en ICT-dienstverleners nu werkt bij pakketleverancier Leanapps.

Dit pakket verraste mij zeer positief. Niet alleen heeft het de belofte om alle processen en produkten van levensverzekeraars te ondersteunen, het heeft ook aantoonbaar alle benodigde bouwstenen beschikbaar om direct implementaties voor verzekeraars te realiseren.
De mensen achter dit pakket hebben zeker 20 jaar ervaring met voorlopers van dit pakket en kregen de kans om helemaal vanaf scratch een nieuw pakket te ontwikkelen. En dan komt volgens mij de crux. Want het inzetten van nieuwe technology (webenabled) is prachtig, maar doorslaggevend is, dat zij in detail snapten welke functionaliteit levenapplicaties nodig hebben.
Zoals ik eerder schreef: hoofdijnen neerzetten en de bedrijfstop enthousiast maken is een koud kunstje. Maar de devil is in the details: het is de kunst om de operationale processen met alle punten en komma’s te bedienen. Daar liepen oude pakketten altijd uit de rails: meerwerk tot een veelvoud van oorspronkelijke ramingen en gigantische overschrijding van planningen, waardoor bedrijven met produktlanceringen in de problemen kwamen, c.q. vastliepen in de operatie omdat al gestopt was met het onderhouden van de oude software.

Het bedrijf Leanapps en zijn produkten bouwen voort op jarenlange ervaring in de branche. En gedegen kennis van de produkten en de processen van verzekeraars. Daarbij zijn de technologiekeuzes stabiel: De applicaties zijn webenabled en gebruiken oracle databases.
Het produktieproces van de software kent een verstandige balans van outsourcing (naar India) van systeembouw en deskundige aansturing vanuit Nederland.
Doordat alle modules die een verzekeringsproces nodig heeft echt gereed zijn, is een Proof of Concept voor een verzekeraar een fluitje van een cent.

Er zijn al de nodige klanten voor deze dienstverlening. Maar wellicht kunnen de grote verzekeraars nog lang doorwerken met wat ze in de loop der jaren aan eigen applicaties hebben ontwikkeld. En waarbij ze zelf intussen de nodige modulaire principes hebben doorgevoerd.
Ik denk mét Leanapps dat er een grote kans ligt in de wereld van de pensioenfondsen. Daar zijn er (te) veel van en een consolidatieslag annex moderniseringsslag kan daar aanstaande zijn. En kant en klare IT is daarbij natuurlijk welkom.

Sunday, February 14, 2010

De promotie van Open Software

De overheid heeft in 2008 het programma NOiV (Nederland Open in Verbinding) gelanceerd. Doel is om het gebruik van Open Standaarden en Open Source te bevorderen. Er is voor overheden en aanverwante organisaties geen verplichting om dat te doen, maar het principe ‘comply or explain’ wordt gehanteerd.
Het programma NOiV probeert nu om voor enkele sectoren Voortrekkers te vinden, die kunnen dienen om de rest van de sector ook te overtuigen van nut en noodzaak van gebruik van Open Standaarden en Open Source. Voor de sector Zorg is het Antonius Ziekenhuis bereid gevonden om als voortrekker te fungeren. Zodoende kreeg ik met vele andere belangstellenden een uitnodiging om op 27 oktober 2009 in het Antonius Ziekenhuis te Utrecht een werkbezoek mee te maken. Het Antonius is als voortrekker gekozen, omdat ze al gedurende 10 jaar kiezen voor Open Source oplossingen en in die tijd onder andere een indrukwekkend Elektronisch Patienten Dossier (EPD) hebben gerealiseerd.

De programma-manager van NOiV legde de aanpak uit. Ze hopen, dat andere ziekenhuizen door het voorbeeld van het St. Antonius worden gestimuleerd om ook keuzes te maken voor Open Standaarden en Open Source. Op de website van NOiV vinden we een verslag van het werkbezoek.

Bij deze noteer ik een aantal punten, die mij zelf bij bleven. En daarnaast nog indrukken, die ik in de zaal en in de wandelgangen opdeed.

Programmamanager Mike Kortekaas van NOiV leidde de bijeenkomst in. Hij geeft aan, dat het programma in 2010 en 2011 resultaten moet opleveren. En volgens mij heeft hij het daar wel moeilijk mee. Ook in deze sessie voor de ziekenhuizen zag ik weinig concreets opbloeien t.a.v. breder gebruik van open source en open standaarden.
Men denkt aan nieuwe businessmodellen met cocreatie en wil ook graag bijdragen in de 20 werkgroepen die het kabinet heeft ingesteld om na de financiële crisis nieuwe inititatieven te nemen. NOiV heeft door Cap Gemini een rapport laten maken over het gebruik van open source en open standaarden in de zorg. Dat heb ik intussen doorgenomen. Cap Gemini concludeert, dat er in de Zorg groot gevaar is voor customer lock-in, omdat er zoveel leverancierspakketten zijn, die het kernproces van de zorg ondersteunen. Wel zien ze ruimte voor open source voor kantoorautomatisering (Open Office), middleware en browsersoftware.

In de presentaties door het Antonius werd de stelling van Cap Gemini bevestigd, dat de leveranciers in feite de ziekenhuizen in de greep houden van ‘proprietary’ softwarepakken.

De overheid (minister Klink op dit moment) werkt aan een EPD alleen voor medicatie en waarneming. Er was nogal wat weerstand in de zaal tegenover de concepten van Antonius; volgens mij snapten de vraagstellers niet dat het landelijk EPD vooral gaat over een schakelpunt. Daarop aansluiten lijkt me geen punt voor een goede applicatie.
Antonius heeft geheel op eigen visie en eigen regie zijn applicatielandschap met open source doorontwikkeld. Bij de vraagstellers uit de zaal proefde ik de behoefte om terug te kunnen vallen op een sterke partij, die ontwikkeling en beheer van applicatielandschap voor zijn rekening neemt. En die partij is er dus niet voor open source; de ziekenhuizen zouden dus gezamenlijk daarover de regie moeten nemen naar het voorbeeld van het Antonius.
Die sfeer was afwezig in de zaal en dat vind ik ook niet gek. Al vele jaren is de trend in ICT om dit vak zoveel mogelijk te outsourcen aan vakkundige specialisten. Wat Antonius heeft gedaan is dus geheel tegen deze trend in en m.i. alleen maar mogelijk, omdat het hoofd ICT iemand is, die zowel praktijkervaring heeft als arts alsook in een eerder leven pakketsoftware heeft ontwikkeld voor huisartsenposten.