Wednesday, June 5, 2013

Overheid en ICT mei 2013

Deze beurs bezoek in nu al een jaar of zeven en ik zie er duidelijk een ontwikkeling. Het aanbieden van bouwstenen om met name de lagere overheden goed te equiperen met de juiste hulpmiddelen is een langjarige worsteling. Initiatieven van individuele gemeenten en leveranciers bleken altijd ten dode opgeschreven, omdat ze te weinig schaalgrootte verwierven en niet de functionaliteit brachten waar veel gebruikers achter konden staan. Latere initiatieven vanuit de centrale overheid om deze ontwikkelingen te faciliteren liepen vast in een te theoretische aanpak (van architecten) en het onvermogen om de ontwikkeling en invoering projectmatig succesvol te managen. Uiteindelijk werd gekozen om via het NUP (was het nou Nieuwe Uitvoerings Plan?) een selecte keuze van bouwstenen landelijk te gaan invoeren. Ik schreef er al eens over, dat het een mooie aanpak leek, maar ik proefde nog steeds, dat het te breed was, met nog steeds te weinig focus. Wat er daar exact achter de schermen gebeurd is, weet ik niet, maar volgens mij dreigde dit NUP ook uit te lopen op het zoveelste vastlopende megaproject, ware het niet, dat Gateway-doorlichtingen tijdig hebben bijgestuurd. Dit is althans wat ik als outsider vermoed. Ik heb op deze blog eerder geschreven over de Gateway-methodiek, die op advies van de Algemene Rekenkamer een paar jaar geleden is ingevoerd.
Volgens mij hebben die reviews naar voren gebracht, dat de theoretische architecten-aanpak voorbij moet zijn en dat het zaak is om praktisch, hands-on de lagere overheden te gaan helpen om keuzes te maken in de bouwstenen en ze te helpen om deze in hun organisatie te implementeren.
In een workshop van Logius, King en ICTU had de programma-manager een vijftal projectleiders voor de zaal gezet, die stuk voor stuk aspecten van implementatie behandelden. En het waren types, die geen verhalen houden, maar concrete vragen oppikten en ook met concrete handreikingen kwamen. Ik concludeerde, dat dit gebeurd moet zijn door bijsturing vanuit de Gateway-reviews. Na googlesearch vind ik daar wel wat over (http://www.bigwobber.nl/wp-content/uploads/2010/02/Rapportage-NUPgateway-def.pdf). Kritisch rapport van Docters van Leeuwen, dat ik zelf niet zo snel zou kunnen operationaliseren.
(Overigens wordt het regelmatig uitvoeren van Gateway-reviews genoemd als één van de oorzaken, dat overheidsautomatiseringsprojecten wat beter onder controle komen. 'Dit blijkt uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk die minister Blok van Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer heeft gezonden.' Zo meldt Computable in mei 2012.)
Maar hoe dan ook in de workshop stonden klantgerichte, oplossingsgedreven jongelingen, die klaar staan om digimelding, digilevering, stelselcatalogus etc te helpen implementeren. Zij propageren de website STOUT voor alle vragen rondom BRS en het Stelselinformatiepunt STIP.
In een andere workshop had iemand een methode te bieden om de vervuiling van de GBA aan te pakken. Ook dit is een initiatief vanuit ICTU. Met steekproeven hadden ze onderzocht welke risicosignalen er zijn om fouten in de GBA op te sporen. Ik noteerde briefadres 50,6%, administratieve leegstand 45,7%, wel ingeschreven/niet woonachtig 32,8%, overbewoning SVB 17,3 %, studiefinanciering/licht verdacht 14,6%, vertrokken 13,3% en eigenaar 5 jaar overleden 4.2%. Fraude met de GBA en spookburgers vormen een steeds weerkerend probleem. Nu, mei 2013, is een staatssecretaris in politieke problemen vanwege toeslagfraude door groepen Bulgaren. Hardnekkige problemen, maar wel goed dat ICTU en anderen concrete handreikingen geven om beetje bij beetje deze praktische problemen weg te ruimen.
Kortom, na 7 jaar observeren van deze overheidsautomatisering zie ik wel vooruitgang. Nuttige basisregistraties en werkende koppelingen gaan de kosten en de fraude in de overheidsprocessen terug dringen.
Gewoon doorgaan met deze processen, ondanks de waan-van-de-dag interventies vanuit de politiek.