Tuesday, May 29, 2012

Voorspellingen voor 2012 en de jaren daarna

Weer een rondje voorspellingen. Ditmaal die van Gartner in Data Center Solutions (DCS Europe). Iedere voorspeller laat zich leiden door zijn eigen stokpaardjes. En dit rijtje is geschikt voor hardware boeren, degenen die computercentra beheren. Want dat zijn de personen, die bladen als Data Center Solutions lezen. Maar altijd weer interessant om kennis te nemen van het denkwerk van bepaalde clubs. Ík zal de tien voorspellingen voorzien van mijn eigen associatie met de genoemde issue.
By 2015 low-cost cloud services will cannibalize up to 15 percent of top outsourcing players' revenu
Lijkt me logisch, dat er in een markt altijd plaats is voor low-cost aanbiedingen. Net zoals bedrijven als Aldi en Lidl een bepaald deel van de supermarktprodukten in de markt kan zetten tegen een lage prijs. Maar de grote aanbieders kunnen natuurlijk ook zelf een deel van hun aanbod tegen lage prijzen aanbieden. Om in het supermarkt-voorbeeld te blijven: Albert Heijn introduceert huismerken en 'kannibaliseert' daarmee een deel van zijn eigen omzet.
In 2013 the investment bubble wil burst for consumer social networks, and for enterprise social software companies in 2014.
Dat is aannemelijk. Voor Facebook en Linkedin is de hypecurve volop aan het werk. Er wordt gespeculeerd over enorme opbrengsten van een beursgang. Het is dus aannemelijk, dat die zeepbel ('bubble') wel eens zal barsten.
Bu 2016, at least 50 percent of enterprise email users will rely primarily on a browser, tablet or mobile client instead of a desktop client.
Zou dat niet al veel eerder dan 2016 het geval zijn?
By 2015, mobile application development projects targeting smartphones and tabletcomputers and tabletcomputers will outnumber native PC projects by a ratio of 4 to 1.
Het is evident, dat er gigantisch veel applicaties ( 'apps') worden gemaakt voor mobiele apparaten. Deze stelling suggereert en ik geloof het ook, dat het merendeel van de acties, die mensen met computers doen, zullen gebeuren via mobiele apparaten. Denk aan spelletjes, communicatie, aankopen, bankieren etc.
By 2016, 40 percent of enterprises will make proof of independent security testing a precondition for using any type of cloud services.
Dat zou wel eens veel harder kunnen gaan. Geen enkel bedrijf kan het zich permitteren om gehacked te worden, bestolen te worden, of platgelegd te worden.
At year-end 2016, more than 50 percent of Global 1000 companies will have stored customer-sensitive data in the public cloud.
Zou kunnen, mits ze natuurlijk zeker weten, dat hierbovengenoemde beveiliging gegarandeerd is.
By 2015, 35 percent of enterprise IT expenditures for most organizations will be managed outside the IT department's budget.
Wellicht nog meer dan 35%, want IT-budget hoort natuurlijk gewoon in de business.
By 2014, 20 percent of Asia-sourced finished goods and assemblies consumed in the US will shift to the Americas.
Je leest al vaker dat deze 'near'-sourcing gaat doorzetten. Enerzijds wordt Azië duurder en anderzijds wil men minder afhankelijkheid van het verre China.
Through 2016, the financial impact of cybercrime will grow 10 percent per year, due to the continuing discovery of new vulnerabilities. Helaas.
By 2015, the prices for 80 percent of cloud services will include a global energy surcharge. So be it.
Through 2015, more than 85 percent of Fortune 500 organizations will fail to exclusively exploit big data for competitive advantage.
Die begrijp ik niet. Tenzij ze bedoelen, dat bijna alle grote bedrijven die informatie zelf hebben of via dienstverleners kunnen inkopen.

Saturday, May 19, 2012

Technologie in het Antonius Ziekenhuis

Najaar 2011 lees ik in Computable, dat in 2012 aan alle medewerkers van het Antonius Ziekenhuis smartphones worden verstrekt en aan een selecte groep ook tabletcomputers. Tot die selecte groep behoren vooral verpleegkundigen. Zodat ze niet naar een desktop pc moeten, maar ter plekke wanneer nodig gegevens kunnen raadplegen en invoeren.
Als aanleiding wordt genoemd, dat de telefooninfrastructuur van het ziekenhuis toe is aan vervanging. En dan is dit wel een innovatieve keuze. Het zou mij niet verbazen, als het te maken heeft met hun ICT-directeur. (Op 14/2/2010 schreef ik een posting over het EPD van het Antonius Ziekenhuis. Daar werd over verteld tijdens een bijeenkomst, die was georganiseerd door NoiV, Nederland Open in Verbinding. En wel omdat dit EPD gebaseerd is op open source software. De ICT-directeur is een arts, die ooit begon met automatisering van huisartspraktijken; uiteindelijk leidde hij een softwarebedrijf voor automatisering van huisartspraktijken.) Want het getuigt van visie om een stap te maken, waarbij ziekenhuismedewerkers nog beter en sneller de medische gegevens kunnen gebruiken. En zo'n nieuwe interface (want dat zijn tablets en smartphones) heeft alleen toegevoegde waarde, als de onderliggende gegevenarchitectuur goed is. En dat is dus het EPD waarin het Antoniusziekenhuis al jaren heeft geïnvesteerd. Zie hieronder het persbulletin over deze ontwikkeling:
QUOTE St. Antonius Ziekenhuis gaat over op smartphones & tablets St. Antonius Ziekenhuis, 11 oktober 2011, 14:55 uur. Het St. Antonius Ziekenhuis gaat medio volgend jaar, in samenwerking met Vodafone en Dimension Data, over op smartphones en tablets. Hiermee is het St. Antonius het eerste ziekenhuis in Nederland dat op grote schaal – 5500 medewerkers in totaal – met smartphones en tablets gaat werken. Om het zorgproces nog beter te ondersteunen, wordt de hele communicatie-infrastructuur vervangen. Hierbij gaat vaste telefonie over in mobiele telefonie. Door de communicatie-infrastructuur te verbeteren kan efficiënter gewerkt worden en wordt de bedrijfszekerheid verder verbeterd. De tijd die hiermee wordt bespaard, kan weer aan de zorg voor de patiënt worden besteed.  Het vervangen van de communicatie-infrastructuur maakt het mogelijk om naast mobiele telefonie ook mobiele toegang tot ziekenhuissystemen te realiseren middels het 3G netwerk. Zo krijgen artsen en verpleegkundigen van het St. Antonius mobiel toegang tot het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis. Ze kunnen hierdoor bijvoorbeeld patiëntendossiers aan het bed bekijken en bewerken op tablets. Ook heeft men direct inzage in de beschikbaarheid van collega’s. De afdeling ICT van het St. Antonius werkt, in samenwerking met Vodafone en Dimension Data, aan de ontwikkeling van steeds meer mobiele applicaties.
Bedrijfszekerheid Door de communicatie-infrastructuur te verbeteren wordt ook de bedrijfszekerheid groter. Door gebruik te maken van ‘virtual national roaming’, een techniek waarmee in geval van nood een netwerk van een andere mobiele provider gebruikt wordt, blijft het ziekenhuis te allen tijde bereikbaar. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de beveiliging van het netwerk en de smartphones en tablets, omdat privacygevoelige gegevens geraadpleegd kunnen worden. De medewerkers van het St. Antonius werken op het beveiligde netwerk van het ziekenhuis. Bovendien worden de smartphones en tablets zelf ook extra beveiligd. Zo kan in het geval van diefstal of verlies op afstand informatie op de apparaten gewist worden en kan het apparaat onbruikbaar gemaakt worden.  Vodafone en Dimension Data zijn momenteel bezig met de technische voorbereidingen om de overgang op mobiel (data)verkeer mogelijk te maken. Vodafone verzorgt het netwerk en ondersteunt bij het beheer van de smartphones en tablets. Dimension Data richt een volledig nieuw Avaya-communicatiesysteem in en voert het technisch projectmanagement uit. Het St. Antonius heeft voor deze partijen gekozen omdat hun geboden oplossingen het best aansluiten bij de ambities van het ziekenhuis. Beide partijen hebben veel technische expertise en ervaring in de zorg. UNQUOTE

Tuesday, May 1, 2012

Regelarme instellingen

Het kabinet Rutte heeft als een doelstelling om de bureaucratie in Nederland reduceren. Zowel binnen overheid, semi-overheid als bedrijfsleven. Minder regelgeving geeft ondernemers en instellingen ook de kans om minder energie te besteden aan bureaucratie en meer tijd aan hun eigenlijke kernproces. Heel verrassend vind ik de actie van staatssecretaris Veldhuijzen op de valreep van het jaar 2011:
quote
27 december 2011 - VWS Overbodige administratieve lasten moeten verdwijnen en daar is een experiment regelarme instellingen voor nodig. Dat schrijft staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) op 27 december 2011 aan de Tweede Kamer in de brief 'experiment regelarme instellingen'. Met de resultaten zet de staatssecretaris de aanval in op bureaucratie in de langdurige zorg. Door minder tijd te besteden aan papierwerk is er meer tijd voor de cliënt en wordt het werk in de zorg aantrekkelijker. Veldhuijzen van Zanten wil dat mensen die werkzaam zijn in de verpleging plezier in hun werk hebben zonder overbodige administratieve rompslomp. Daarom start met ingang van 2012 het experiment regelarme zorginstellingen. Er is een inventarisatie gemaakt van regels in de zorg die wellicht niet nodig zijn. Als blijkt dat de kwaliteit van de zorg ook goed blijft zonder zo'n regel, dan verdwijnt die regel voor de hele zorg. Dit bespaart tijd en geld. De zorginstellingen mogen dat geld houden. Alleen al door te standaardiseren kan een besparing van meer dan honderd miljoen euro worden geboekt.
Massaal gehoor aan oproep staatssecretaris Zorgaanbieders in de langdurige zorg hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten in juli 2011 om hinderlijke regels te melden. Door circa 230 zorginstellingen zijn in twee maanden tijd zevenhonderd meldingen gedaan. De regels die gemeld zijn worden de komende tijd aangepakt. Daarnaast hebben zorginstellingen voorstellen gedaan om als instelling te mogen experimenteren met minder regels. In het nieuwe jaar gaan 28 zorgaanbieders van start met het experiment. Twee van hen, Opella en De Hoven, gaan zelfs volledig regelvrij werken. Zij gaan luisteren naar de vraag van de cliënt en kijken dan welke regels echt nodig zijn. Het experiment regelarme instellingen  is een van de maatregelen van dit Regeer- en gedoogakkoord.
Vanaf 27 december 2011 lapt zorgorganisatie Opella de regels letterlijk aan haar laars. De organisatie neemt deel aan een experiment van het ministerie van VWS om de uitdijende bureaucratie in de zorg een halt toe te roepen. Schrappen van regels betekent dat Opella veel klantgerichter kan gaan werken. Met functionele regels, in plaats van onnodige regels. De klant merkt dat direct Schrappen van regels betekent dat de medewerker meer tijd krijgt voor de klant. De medewerker hoeft immers niet meer allerlei gegevens te registreren. Met de klant wordt afgesproken welke ondersteuning hij of zij graag wil. Deze afspraken worden vastgelegd in een plan. Voor de ene persoon betekent dit meer tijd voor een dagelijkse wandeling; de ander geeft liever de voorkeur aan een goed gesprek of een keer samen iets lekkers bakken. De nieuwe aanpak start op Opellalocatie Walraven in Bennekom en wordt daarna verder uitgerold over de organisatie. In Walraven wonen zo'n 100 mensen zelfstandig in 68 appartementen, indien nodig met zorg en ondersteuning van Opella. Verder zijn er twaalf kleinschalige woningen, waar elk zes mensen met dementie wonen. Kleine diensten Opella is zorgondernemer op de zuidelijke Veluwe. Zij bestaat in 2012 tien jaar en telt 2300 medewerkers en ruim 3500 klanten. Opella betekent letterlijk 'kleine dienst'. Kleine diensten met een grote waarde staan centraal. Met deelname aan het VWS-project benadrukt Opella haar klantgerichte en vooruitstrevende karakter. Het project past in de ontwikkeling die de organisatie de afgelopen jaren doormaakte om vooral als dienstverlener beschikbaar te zijn voor klanten en het verleden als 'instituut' achter zich te laten. unquote
Ben benieuwd hoe dit uitpakt. In de jaren tachtig zijn er soortgelijke acties geweest binnen de kwaliteitszorg. Ik herinner mij de OVA-techniek (Overhead Value Analysis). Op zeker moment is er steeds meer overhead gegroeid: regelgeving, controle, rapportages en zo voorts. Het probleem is, dat deze initiatieven begonnen zijn als middel om de kwaliteit te verhogen, maar uiteindelijk voor de bureaucraten een doel zijn geworden. Dat is het moment voor een grote schoonmaak. Anderzijds zijn regels en procedures wel nodig voor preventie en controle. Je moet dus geen regels schrappen, waardoor je terugvalt naar JBF-kwaliteit (Jan Boere Fluitjes werk). Deze veldhuizen van Zanten is een verademing. Ze brengt ook kletsmijers tot zwijgen.... Zal het experiment volgen. Over de aanpak wordt niks gezegd. Het moet natuurlijk geen zootje worden, want protocollen en regels hebben wel een doel (gehad). Probleem was alleen dat sommigen de regels en de protocollen als doel gingen zien; oude fout, zelfde gevolgen. Overigens lijkt me naast de Zorg ook het Onderwijs een veld, waarin overbodige overhead aangepakt kan worden. Ik hoop in de toekomst evalutaties te zien van deze Veldhuijzen-initiatieven.