Saturday, July 19, 2014

Een ideale wereld bij Tegenlicht

Het tv-programma Tegenlicht zond in december 2013 een programma uit over technische mogelijkheden. Sprak mij aan. De technologische mogelijkheden zijn zodanig, dat in de toekomst niemand nog gebrek zal hebben aan schoon water, energie, voedsel en shelter. Althans volgens sommige toekomstdenkers. Het is vooral gestoeld op de afnemende kosten van zonne-energie (de wet van Moore werkt hier door, elk jaar worden de cellen twee keer kleiner, twee keer efficienter en twee keer goedkoper).
Er is een voorbeeld van een Noor die in Dubai zoet water maakt uit zeewater en die daar graan verbouwt. Zo kunnen grote woestijnstreken bewoonbaar worden gemaakt. Het lijkt allemaal te mooi om waar te zijn.
Nog een geweldige constatering: Door de kracht van ICT wordt crowd sourcing gefaciliteerd. Dat wil zeggen, dat grote groepen mensen worden gemobiliseerd die met zijn allen bergen werk kunnen verzetten. Twee voorbeelden worden uitgewerkt: Jack Andraka vindt op zijn veertiende een krachtige en goedkope manier om bepaalde kankersoorten vroegtijdig te diagnosticeren. Hij maakt gebruik van allerlei gezoek op internet (wikipedia e.a.). En op basis daarvan komt hij met zijn revolutionaire ontdekkingen. Intussen is hij natuurlijk wel opgenomen in het establishment van de wetenschappelijk wereld. Ander voorbeeld: Astronomen moeten gigantische hoeveelheden opnamen van extraterrestrische hemellichamen onderzoeken. Ze laten zich helpen door leken. Zo vond een Nederlandse vrouw een lichaam, dat zich dichtbij een verre zon bevond. Sindsdien heet dat hemellichaam ' Hanny's voorwerp'!
Verder was er een Nederlandse ondernemer in Geldermalsen, die explosief groeit met het produceren van 3d-printers. Hij zegt, dat distributiekosten wereldwijd worden geelimineerd. Want je mailt alleen de specs en de tekeningen van een voorwerp. Dat voorwerp wordt dan ter plaatse geproduceerd door een 3d printer. Ik vraag me steeds af in hoeverre je zo echte omvangrijke voorwerpen kan produceren. Print je alleen de vorm? En in hoeverre kun je de interne mechanieken op die manier produceren?
Een grote MAAR wordt niet belicht: Dit is weer een verhaal van techneuten, die het licht zien. Technologie is een belangrijke driver, maar er zijn factoren die doorslaggevender zijn, namelijk het menselijk handelen. Er zijn bijvoorbeeld groeperingen, die geen boodschap hebben aan technologische vooruitgang, maar liever terug willen naar de middeleeuwen en de toen heersende machtsverhoudingen. Islamfundamentalisten met name. Maar die er niet voor schromen om daarvoor technische verworvenhedent te misbruiken.