Wednesday, September 19, 2012

Aparte wetgeving voor de cloud?

In de juridische column in Cloudworks nr10/2011 (mr. Victor de Pous) wordt de vraag gesteld of er aparte wetgeving nodig is voor het groeiende fenomeen 'Cloud'. Het antwoord is ontkennend. De bijzondere spelregels voor cloudcomputing krijgen geen vorm in wetgeving, doch in eerste instantie in allerlei overeenkomsten en protocollen.
De Pous verwijst naar een toonaangevende conferentie in China. Er was in Shenzen de eerste IFIP World CIO Forum. Er is geen discussie over mogelijk, dat cloud computing het preferente leveringsmodel wordt voor ICT. Zowel de private cloud (voor overheden en grote bedrijven) als de publieke cloud nemen een ongekende vlucht. (De Universiteit van Amsterdam probeerde een paar jaar geleden ook de 'eerste internationale conferentie van CIO's' te organiseren. Maar het moet toch echt in China plaatsvinden om serieus genomen te worden....) Een citaat uit de aankondiging van deze conferentie:
Nowadays, the economic globalization, capital globalization and globalization of crisis management are strongly underpinned by the application of information technology. IT is increasingly becoming a crucial stimulus for economic growth, innovation and transformation. As leaders of the IT sector, CIOs play an important role in realizing the value of IT. Sharing of knowledge and experiences of CIOs, and integrating the power of IT to spur national economic progress and formulate effective business strategy are among the primary objectives of the International Federation for Information Processing (IFIP). With the afore-mentioned objectives in mind, IFIP has approved the proposal by the country representatives of China, India, Netherlands, Germany, America and South Africa etc to organize the World CIO Forum. As a global platform to discuss relevant IT related issues and topics in national policy formulation, business sustainability and environmental conservation, IFIP has authorized the Chinese Institute of Electronics to host the first World CIO Forum. The Forum will invite distinguished members of the government, business, IT and academic communities to present and share their knowledge and experiences to enrich the participants, expected to be more than 1000 attendees from across the globe. Topics of interest include, but are not limited to:
New Technology Brings about New Opportunity
Sustainable Development and Green IT
How does CIO Become the Business Enabler?
Cloud Computing
Process Optimization and Revolution
Expansion of Supply Chain Value
Next Information Technology
Open Source Software
Information Security, Compliance and Privacy Protection
Wireless Communication
Security and Cryptography
E-Commerce and E-Government
Data Mining
Knowledge Management
Op de conferentie werden allerlei juridische issues onderkend. Er zijn oplossingen nodig voor informatiebeveiliging, vendor lock-in situaties en de continuïteit van de bedrijfsprocessen. Er zullen best practices ontstaan en feitelijke maatregelen, die contractuele borging en sturing vereisen. Het zijn dus geen wetten,maar overeenkomsten, bij voorkeur in standaardformaten.
Waar de wetgever volgens de columnist wel actief zal worden is bij het communautaire privacyrecht. Europese regels voor ICT-diensten waarbij persoonsgegevens worden vastgelegd. Duidelijk is dat de technologie en de markt de verandering leiden. Wetgevers en regelgevers strompelen er achteraan. Voor bedrijven en particulieren is het zaak om goede keuze te maken: Gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden zonder last te krijgen van afbreukrisico's die nog niet afgezekerd zijn.

Friday, September 7, 2012

Congres Open Overheid voorjaar 2012

In 2011 stopte het programma Nederland Open in Verbinding (NOiV), het laatste initiatief van een serie die in 2006 begon naar aanleiding van de Tweede Kamer motie Vendrik om open source software vanuit de overheid te gaan promoten. Maar NoiV had wel een traditie opgebouwd van jaarlijks terugkerende voorjaarsconferenties. Die voorjaarsconferentie is nu overgenomen door ECP in samenwerking met een paar andere sponsors. Wel handig van ECP (electronic commerce platform) want volgens mij leiden die een zieltogend bestaan zonder aansprekende manifestaties; en ze moeten toch ergens hun budgetten spenderen. Maar nu dus het Open Overheid Congres, met absoluut interessante sprekers en weer een grote opkomst. Toch wel een paar honderd man in het congresgebouw van de Utrechtse jaarbeurs, op 31 mei 2012. De directeur van KING (co├Ârdineert e-overheidsprojecten voor de Nederlandse gemeenten) pleit als spreker uiteraard voor samenwerking tussen gemeenten. Zelf het wiel uitvinden is dom. Hij maakt een goede opmerking: Je moet als gemeente niet je eigen identiteit willen uitstralen door je eigen IT te bouwen, maar door je eigen maatbehandeling van je burgers. En gebruik daarvoor dan IT-hulpmiddelen die alle gemeenten gezamenlijk aanschaffen.
Voor de workshops heb ik gekozen voor de track 'grensverleggend'. Nederland is een handelsnatie en kan zijn positie versterken door de transactiekosten te verlagen. In de transactieketens sluiten de geautomatiseerde systemen niet altijd op elkaar aan. Verschillende sprekers geven daarin inzicht. Yao-Hua Tan, hoogleraar ICT aan de TU Delft, spreekt over Interoperabiliteit en Standaarden voor Internationale Handel.
Nu is het bekend, dat er internationaal al jarenlang wordt gesproken over standaard-interfaces. Edifact, voor manufacturing, voor accounting etc. Maar het verrassende in het verhaal van Tan vond ik, dat er veel Business Process Redesign inzit. Ik herinner me in de jaren tachtig de oproep van Hammer & Champy: “Don't automate, obliterate”. Dus niet de oude situatie klakkeloos van papieren processen overzetten naar digitale processen. Maak van de gelegenheid gebruik om onnodige processtappen te elimineren. Dan boek je pas echt grote winst. Hij noemt een voorbeeld van handelstransacties met China betreffende plantenuitvoer. Je kunt automatiseren door allerlei klassieke vrachtbrieven, schimmelcertificaten etc naar digitale formulieren om te zetten. Maar die papieren zijn vroeger alleen ingevoerd omdat de handelspartners voor verzending en na ontvangst van de goederen allerlei gegevens omtrent de goederen moesten bevestigen en controleren. De papieren bewijzen maakten dat mogelijk. Maar, zegt Tan, je kunt beter faciliteren, dat de handelspartners via de cloud rechtstreeks in elkaars bestanden kunnen kijken. En dat is pas innovatie! Het garanderen van echtheid en kwaliteit gebeurt dan niet door het achteraf nalopen van de papieren, maar moet aan de bron gebeuren door verificatie van de bronnen. Er zullen afspraken moeten zijn over de activiteiten van EDP-auditors. Afspraken die wereldwijd worden gemaakt en nageleefd. De spreker wordt gevraagd, of Nederland in deze internationale overlegverbanden wel een rol kan spelen. Hij antwoordt, dat het zelfs zo is, dat andere landen zoals Duitsland en Frankrijk dit graag aan Nederland overlaten. Zelf zijn ze met hun ambtelijke structuren niet in staat om over zulke vergaande verandering mee te praten. Blijkbaar kan Nederland daar toch een pioniersrol vervullen. Hetgeen ook winst oplevert voor ons internationale bedrijfsleven. Het forum Standaardisatie verstrekt daarvoor een handreiking (www.forumstandaardisatie.nl/themas/internationale-ontwikkelingen/).
Al jaren volg ik de programma's, die vanuit de overheid verdere automatisering en standaardisering stimuleren. En over een lange reeks van jaren zie je weldegelijk hoe het vooruit gaat. Blijven doen dus. De druppel holt de steen... De aanhouder wint...